SGK’ye Göre Malulen Emekli Olunan 21 Hastalık

En az 10 yıl sigortalı olma, 1800 gün prim ödemesinin yapılmış olması, malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmiş olması, maluliyetin, malullük raporuyla belgelenmesi ve emeklilik başvurusunda bulunmak için minimum yüzde 60 oranında bir güç kaybının olması şartıyla sigortalı çalışan malulen emekli olabilir.

Yüzde 60 çalışma gücü veya meslekte kazanma gücünden geri kalmanıza neden olacak hastalıklar nelerdir?

Sigortalıların devlet hastanelerinden alacakları malullük raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

 • Kanser
 • Epilepsi
 • Parkinson hastalığı
 • Beyin tümörleri
 • Behçet hastalığı
 • Organ nakli (kemik iliği hariç)
 • AIDS
 • Tüberküloz
 • Siroz
 • Zeka geriliği
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Multipl skleroz (MS)
 • Serebral palsi
 • Felç
 • Uzuv kayıpları
 • Demans
 • Görme kaybı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir